Zajęcia Fakultatywne

ZAJĘCIA FAKULTATYWNE

Październik 2021—luty 2022

    Zajęcia fakultatywne w małej sali konferencyjnej: język angielski, zajęcia artystyczne, konwersatoria filozoficzne i historyczne i inne oraz latająca biblioteka będą organizowane w miarę możliwości
i zgłaszanych zainteresowań.
UWAGA
• Zajęcia prowadzone przez wolontariuszy m. in. zajęcia fakultatywne są bezpłatne.
• Zajęcia prowadzone przez zatrudnionych instruktorów są płatne na miesiąc z góry.
• Rada Programowa, Zarząd Fundacji, Dyrekcja i Sekretariat UTW pracują w ramach wolontariatu
• Inne zajęcia sportowe, turystyczne, integracyjne i artystyczne są organizowane także okazjonalnie np. w miarę uzyskiwanych środków w ramach projektów z Urzędu Miasta, MOPS-u i innych źródeł częściowego dofinansowania.
• Sprawy słuchaczy UTW w sytuacjach wyjątkowych są załatwiane także podczas przerw, w salach gdzie odbywają się zajęcia.