Zajęcia

Rok akademicki 2021/2022


Semestr drugi

PROGRAM ZAJĘĆ UTW

Marzec 2022 – Czerwiec 2022

Duża sala widowiskowa 16.00—18.00 z przerwą

01.03.2022 – WTOREK
Melodie sprzed lat — spotkanie ostatkowe
red. Henryk Tomczyk, Zarząd Fundacji
03.03.2022 – CZWARTEK
Zabawa z liczbami symfonia cyfrowa — dr Jerzy Dresler
08.03.2022 – WTOREK
Indywidualistki. Edukacja. Emigracja. Sytuacja polskich artystek malarek. Francja
I połowa XX wieku — mgr Ewa Główka
10.03.2022 – CZWARTEK
Nowoczesna diagnoza i terapia zespołów bólowych kręgosłupa szyjnego
— mgr Figas Gabriela, mgr Marcinkowska Aneta, dr Tomasz Adamczewski
15.03.2022 – WTOREK
Aging – marzenia i rzeczywistość — prof. dr hab. Jolanta Kujawa
17.03.2022- CZWARTEK
Pozaeuropejskie źródła inspiracji w sztuce Zachodu
— prof. dr hab. Aneta Pawłowska
22.03.2022 – WTOREK
Rozżalenia i rozgniewania Cypriana Norwida
— prof. dr hab. Maria Berkan-Jabłońska
24.03.2022 – Czwartek
Ewolucja biologiczna człowieka w okresie prehistorycznym a jego przystosowanie
do życia w XXI wieku — prof. dr hab. Marek Pawlikowski
29.03.2022 – Wtorek
Jak bezpiecznie przekazać majątek? Co załatwimy w kancelarii notarialnej? —
not. Jolanta Drygalska
31.03.2022 – Czwartek
Symfonia cyfryzacji. C.D. zabawy z liczbami — dr Jerzy Dresler
05.04.2022 – Wtorek
Profilaktyka w ramach NFZ — rzecznik prasowy NFZ Magdalena Góralczyk
07.04.2022 – Czwartek
Zwiedzanie strefy ciemnej. Black World pl. Wolności 5 godz. 16 do 18
— przewodnik Monika Zaręba
21.04.2022 – Czwartek
Arcydzieła malarstwa polskiego — red. Henryk Tomczyk

21.04.2022 – Czwartek
Arcydzieła malarstwa polskiego — red. Henryk Tomczyk
26.04.2022 – Wtorek
Dieta długowieczności — prof. dr hab. Magdalena Bryś
28.04.2022 – Czwartek
Zakażenia wirusowe: grypa, półpasiec, covid
— dr Katarzyna Soboniak – Krysztof
05.05.2022 – Czwartek
EC1: Wystawa historyczna-przetwarzanie energii, rozwój cywilizacji, mikro i
makroświat godz. 15-17 — mgr inż. E. Pipski i przewodnik. Zbiórka do 15.00
od ul Kilińskiego na Pl. Szostanda i ul. Sass-Zdort
10/11.05.2022 – Wtorek
Całodzienna wycieczka do Żelazowej Woli — mgr inż. Ewaryst Pipski
12.05.2022 – Czwartek
Historia fabrykantów Herbstowie, wykład w Sali Balowej i indywidualne zwiedzanie
pałacu i parku. 15—17 Róg ul. Przędzalnianej i Tymienieckiego
— mgr Magdalena Michalska—Szalecka, mgr Dorota Berbelwska
Możliwy zakup ww. książki. Cena 45 zł
17.05.2022 – Wtorek
PŁ ul. Wólczańska 219 Zwiedzanie i wykład w Auli Magica „Mechanika kwantowa,
która ukształtowała naszą cywilizację” Budynek B-14
— prof. dr hab. Tomasz Czyszanowski
Spotkanie w Instytucie Fizyki obok Wodospadu godz.16
19.05.2022 – Czwartek
Park na Zdrowiu im. Józefa Piłsudskiego. Spotkanie ul. Konstantynowska róg
Alei Lubelskiej — prof. dr hab. Jan T. Siciński
24.05.2022 – Wtorek
„Tuwim tu był” interaktywny spacer z poezją. Godz. 16 do 18
— przewodnik mgr Anna Maksymowicz
Spotkanie przy Ławeczce Tuwima ul. Piotrkowska 104 godz. 16.
26.05.2022 – Czwartek
Prezentacja multimedialna i Msza św. w Dniu Matki godz.12 do 14.30
— Katedra ul. Piotrkowska zaprasza ks. Kulesza
31.05.2022 – Wtorek
Oprowadzanie po Cmentarzu Żydowskim od godz. 15 Zbiórka –budynek kancelarii
ul. Zmienna 84 — Zarządca Cmentarza Piotr Dłubakowski
02.06.2022 – Czwartek
Wielcy kompozytorzy i mistrzowskie wykonania ich dzieł cz.2
— prof. dr hab. Antoni Wierzbiński

07.06.2022 – Wtorek
Spotkanie Międzypokoleniowe z uczniami i nauczycielami klasy pierwszej
Katolika godz. 13-15
09.06.2022 – Czwartek
Propozycje na wakacje — przewodnik mgr Anna Maksymowicz
Dyrekcja UTW i Zarząd Fundacji
Zakończenie roku akademickiego 2021/2022
6 do 9 kwietnia 2022 r.
Wycieczka do Paryża
26 czerwca do 1 lipca 2022 r.
Wycieczka do Elbląga – Kanał Elbląski
UWAGA
• Tematyka i terminy zajęć są ustalane z Radą Programową w porozumieniu ze
słuchaczami i w oparciu o przeprowadzane wśród nich ankiety
• Zastrzega się możliwość zmiany tematyki i terminów zajęć z powodów
niezależnych od organizatorów.


PROGRAM ZAJĘĆ UTW

Październik 2021 luty 2022

Duża sala widowiskowa 16.00—18.00 z przerwą

12.10.2021 – WTOREK
Uroczyste rozpoczęcie roku akademickiego 2021/22
msza św. godz. 16.00 — ks. bp Ireneusz Pękalski, dyrekcja UTW
14.10.2021 – CZWARTEK
Uniwersalna wartość poezji romantycznej — red. Henryk Tomczyk
19.10.2021 – WTOREK
Zanieczyszczenie środowiska oddziaływające na układ hormonalny – nieuświadomione zagrożenie
— prof. dr hab. Marek Pawlikowski
21.10.2021 – CZWARTEK
ROTARY na świecie, w Polsce i w Łodzi — prezes Henryk Dudek
26.10.2021 – WTOREK
Zanieczyszczenia środowiska i ich wpływ na zdrowie człowieka
— dr Ewa Forma
04.11.2021- CZWARTEK
Dieta długowieczności — prof. dr hab. Magdalena Bryś
09.11.2021 – WTOREK
Być albo nie być Polski. Wielkie wiktorie w imię niepodległości państwa
— prof. dr hab. Eugeniusz Ponczek
16.11.2021 – WTORTEK
GPS – skąd telefon zna naszą pozycję? — dr Jacek Marciniak
18.11.2021 – Czwartek
Twórczość Giacomo Pucciniego i jego opera ”Gianini Schicchi”
— prof. dr hab. Antoni Wierzbiński
23.11.2021 – Wtorek
Biblijny potop — prof. dr hab. inż. Mirosław Rucki
25.11.2021 – Czwartek
Kobiety, artystki malarki XIX / XX wieku. Z Polski w świat! — mgr Ewa Główka
30.11.2021 – Wtorek
“Wanna na wydaniu” – spotkanie autorskie – możliwość zakupu książki
— Piotr Grobliński – felietonista i poeta
02.12.2021 – Czwartek
Spotkanie autorskie – książka “Ślepy Maks “ – do nabycia z autografem
— prof. dr hab. Waldemar Wolański
07.12.2021 – Wtorek
Gwiazda wigilijna i astronomia — mgr Mieczysław Borkowski
– twórca i wieloletni dyrektor Łódzkiego Planetarium
09.12.2021 – Czwartek
Guerida Amazonia – światłem dla współczesnego człowieka
— s. dr Joanna Dresler
14.12.2021 – Wtorek
WIGILIA – spotkanie kolędowe z uczniami szkoły muzycznej
— Zarząd Fundacji i dyrekcja UTW


Przerwa świąteczna
11.01.2022 – Wtorek

Mówią wieki. W kręgu tekstów z dawnych wypisów szkolnych
— prof. dr hab. Jerzy Wiśniewski
13.01.2022 – Czwartek
Atrakcyjność turystyczna Łodzi — prof. dr hab. Jolanta Gryszkiewicz
18.01.2022 – Wtorek
Racjonalizacja wiary w siedemnastowiecznej Anglii — kontekst teologiczny – ks. dr Dariusz Kucharski
20.01.2022 – Czwartek
Wielcy kompozytorzy i mistrzowskie wykonania ich dzieł – cz. 1. -— prof. dr hab. Antoni Wierzbiński
25.01.2022 – Wtorek
Listy Cypriana Norwida na tropie emocji i uczuć
— prof. dr hab. Maria Berkan – Jabłońska
27.01.2022 – Czwartek
Aging – marzenia i rzeczywistość — prof. dr hab. Jolanta Kujawa
01.02.2022 – Wtorek
Działalność rzecznika praw dziecka w Polsce — dr Mikołaj Pawlak
03.02.2022 – Czwartek
Ciekawostki z historii matematyki — dr Przemysław Skibiński
08.02.2022 – Wtorek
Polacy w czeskich kurortach – odsłona pierwsza Marienbad [ Mariańskie Łaźnie ]
— prof. dr hab. Maria Berkan – Jabłońska
10.02.2022 – Czwartek
System dwójkowy — dr Jerzy Dresler

UWAGA
• Tematyka i terminy zajęć są ustalane z Radą Programową w porozumieniu ze słuchaczami i w oparciu o przeprowadzane wśród nich ankiety
• Zastrzega się możliwość zmiany tematyki i terminów zajęć z powodów
niezależnych od organizatorów.

Początek drugiego semestru r. ak. 2021/2022
we wtorek 1 marca 2022