Rada Programowa

Rada Programowa
Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Fundacji Zespołu Szkół Katolickich im. Jana Pawła II w Łodzi


Prof. dr hab. Marek Pawlikowski – endokrynologia
– przewodniczący Rady Programowej; 

Prof. dr hab. Piotr Arkuszewski –  chirurgia twarzowo-szczękowa


Ks. Prałat mgr Tadeusz Bednarek –  członek Prezydium Rady Fundacji


Prof. dr hab. inż. Henryk Bem –  chemia fizyczna i jądrowa


dr habMaria Berkan  – Jabłońska,  prof. nadzw UŁ; 
– literaturoznawstwo


Prof. dr hab. Magdalena Bryś – biologia molekularna


–Ks. dr Marcin  Czajkowski –
  dyrektor Zespołu Szkół Katolickich im. Jana Pawła II


Dr Jerzy Dresler –  fizyka


Prof. dr hab. Krystyna Górska –  sztuki plastyczne


Prof. dr hab. Zofia Kiliańska –  biochemia


Dr Teresa Lesiak –  biologia-algologia


Prof. dr hab. Eugeniusz Ponczek –  historia idei


Ks. dr Marek Pluta –  filozofia,

  Proboszcz parafii pw. Miłosierdzia Bożego


Dr hab. Paweł Ptaszyński –  kardiologia


Prof. dr hab. Tadeusz Robak –  hematologia


dr hab. Małgorzata Rogalińska, prof. nadzw UŁ;

biochemia i biologia molekularna


Prof. dr hab. Jan Teofil Siciński –  biologia-botanika


Mgr Henryk Tomczak –  redaktor


Prof. dr hab. Elżbieta Waszczykowska –  dermatologia


Prof. dr hab. Antoni Wierzbiński –  muzyka


Mgr Jadwiga Wojewoda –  sędzia w stanie spoczynku


Prof. dr hab. Jerzy Krzysztof  Wranicz –  kardiologia