Napisali dla nas i o nas

Bogusław Stanisław Karbownik-
nasz kolega Boguś
i nasz łącznik

z instytucjami senioralnymi w Łodzi

Wchodząc w wiek seniora zdałem sobie sprawę,
że muszę podjąć aktywność społeczną i sportową.
Moje motto: Ruch rzeźbi umysł, serce i ciało.


Studia dla seniorów

Seniorzy rozpoczęli rok akademicki

W drugi wtorek października odbyła się inauguracja roku akademickiego 2015/2016 w Uniwersytecie Trzeciego Wieku Fundacji Katolickiego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II. Uroczystość uświetnił swoją obecnością abp metropolita łódzki Marek Jędraszewski, który wygłosił wykład inauguracyjny zatytułowany „Zagrożenia i szanse rodziny”. 
Wystąpienie Księdza Arcybiskupa poprzedziła Msza św. w sanktuarium Miłosierdzia Bożego, sprawowana przez miejscowego proboszcza ks. dr. Marka Plutę wraz z dyrektorem KGiLO – ks. Tomaszem Wojciechowskim i ks. prał. Tadeuszem Bednarkiem. W trakcie liturgii modlono się, aby Bóg ogarnął swym błogosławieństwem słuchaczy, dyrekcję i radę programową UTW, umacniając wszystkich na drodze prowadzącej do wzrostu duchowego i intelektualnego. 
Quod bonum, felix, faustum fortunatumque sit! – łacińską formułą zawierającą życzenia dobra i pomyślności, skierowaną do wspólnoty uniwersyteckiej, wypowiedział podczas powitania Metropolity Łódzkiego przewodniczący Rady Programowej UTW prof. dr hab. Marek Pawlikowski. 
Spotkanie inauguracyjne zwieńczyło radosne „Gaudeamus igitur”.


Czesława Dresler, 
dyrektor Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku


Łódź

Seniorzy w Archikatedrze

Zagadnienia związane z badaniami Całunu Turyńskiego – Relikwii Męki Pańskiej były osią wykładu wygłoszonego 21 maja br. w bazylice archikatedralnej łódzkiej przez prof. dr. hab. inż. Henryka Bema. Wykład pt. „Całun Turyński – lekcja pokory dla naukowców”, który odbył się w ramach „Łódzkich Senioraliów 2015”, zgromadził blisko stu słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku działających w Łodzi. Wśród gości obecni byli m.in.: bp senior dr Adam Lepa i prof. dr hab. Marek Pawlikowski, przewodniczący Rady Programowej UTW Fundacji Katolickiego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Łodzi. Obowiązki gospodarza pełnił ks. prał. Ireneusz Kulesza, proboszcz parafii archikatedralnej. Na wstępie zaprosił on uczestników spotkania do sali multimedialnej mieszczącej się przy archikatedrze, gdzie został zaprezentowany film pokazujący Łódź jako miasto wielokulturowe.

Tkanina nazywana Całunem Turyńskim od blisko stu lat wzbudza ogromne zainteresowanie uczonych związanych z różnymi dziedzinami nauki, m.in.: fizyką, chemią, biologią, mikrobiologią, medycyną, informatyką. Stała się ona przedmiotem najróżniejszych badań ukierunkowanych na ustalenie dokładnej daty jej powstania. Ustalenie takie potwierdziłoby fakt, że Całun jest tkaniną, w którą zostało zawinięte ciało Jezusa przed złożeniem do grobu.

Pod koniec lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku Całun Turyński poddano kolejnym badaniom, które miały ustalić dokładną datę jego powstania. Były one przeprowadzone w kilku ośrodkach naukowych o światowej renomie przy zastosowaniu radioaktywnego izotopu węgla oznaczonego symbolem C-14.  Badania te wykazały, że całunowe płótno pochodzi z okresu średniowiecza. Niebawem pojawiły się zastrzeżenia wielu wybitnych uczonych, kwestionujących wspomniane próby. Zarzucali oni przeprowadzonym badaniom brak precyzji oraz zlekceważenie wielodyscyplinarnego podejścia do realizowanych prac badawczych. Zwracano również uwagę na ograniczenia metody datowania z użyciem radioaktywnego węgla. Stąd też wyniki wspomnianych badań uznano za niewiarygodne i zalecono dużą ostrożność w ich przyjmowaniu.

Właściwie przygotowane i przeprowadzone badania Całunu Turyńskiego wskazują, że ten płat płótna lnianego, na którym widnieje wizerunek nagiego ciała mężczyzny, ukrzyżowanego na sposób rzymski, należy uznać za milczącego, lecz jakże wymownego świadka śmierci Chrystusa i zarazem znak Jego zmartwychwstania. Mężczyzny uprzednio bitego, biczowanego, koronowanego cierniem, niosącego na miejsce kaźni przenośną część krzyża. Prawy bok tego mężczyzny po śmierci przebito włócznią.

Prof. Bem poprowadził swój wykład na tle ustawionej w katedralnym prezbiterium wiernej kopii Całunu, wykonanej metodą komputerowo-fotograficzną w skali 1:1 przez prof. Aldo Guareschiego z Turynu i pobłogosławioną w 2000 r. przez Jana Pawła II przed przekazaniem jej do Łodzi.

Warto pamiętać, że przed oryginalnym Całunem wystawionym 24 maja 1998 r. w katedrze turyńskiej, Ojciec Święty Jan Paweł II powiedział: „Należy zachować świadomość wielkiej wartości tego wizerunku, który wszyscy mogą oglądać, ale którego tajemnicy nikt jak dotąd nie potrafi wyjaśnić. Każdego człowieka myślącego pobudza on do głębokiej refleksji i może nawet wpłynąć na zmianę jego życia.”

Czesława Dresler


Łódź-Teofilów

Uniwersytecki opłatek

W spotkaniu opłatkowym Uniwersytetu Trzeciego Wieku Fundacji Katolickiego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II uczestniczyli zaproszeni goście, słuchacze, dyrekcja i przedstawiciele rady programowej UTW, m.in. z jej przewodniczącym prof. dr. hab. Markiem Pawlikowskim, prof. dr. hab. inż. Franciszkiem Rybickim, prof. dr. hab. Antonim Wierzbińskim, prof. dr. hab. Janem Sicińskim oraz ks. prał. Tadeuszem Bednarkiem, proboszczem i kustoszem sanktuarium Miłosierdzia Bożego, dyrektorem KGiLO. Uroczystość odbyła się w sali widowiskowej Katolickiego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego.

Serdeczne życzenia świąteczno-noworoczne skierował do zgromadzonych ks. prał. Tadeusz Bednarek, a także prof. Marek Pawlikowski oraz prof. Antoni Wierzbiński. W atmosferze wzajemnej życzliwości łamano się opłatkiem i wymieniano najlepszymi życzeniami. Nastrój pokoju, dobra, serdeczności wzmacniały kolędy, które wraz ze słuchaczami pięknie śpiewali zaproszeni członkowie chóru z sanktuarium Miłosierdzia Bożego.

Spożywając świąteczne potrawy, uczestnicy uniwersyteckiego opłatka wysłuchali jasełka o aktualnym przesłaniu, które napisał i odczytał prof. M. Pawlikowski wraz z żoną. Dużo radości i emocji dostarczyła wszystkim prezentacja kart świątecznych wykonanych przez słuchaczki UTW. Karty, wyróżnione pierwszym, drugim i trzecim miejscem, zostały nagrodzone.

W roku akademickim 2014/2015 w zajęciach Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Łodzi-Teofilowie uczestniczy ponad 200 osób. Z bieżącymi informacjami o działalności UTW można się zapoznać na stronie internetowej: www.utw.katolik.edu.pl

Czesława Dresler
Dyrektor UTW


Łódź-Teofilów

Inauguracja w UTW

Jedną z najważniejszych spraw dla człowieka wierzącego jest życie w wolności, jaką obdarzył nas Chrystus” – stwierdził abp Marek Jędraszewski podczas inauguracji nowego roku akademickiego w Uniwersytecie Trzeciego Wieku Fundacji Katolickiego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Łodzi.

Uroczystość rozpoczęła Msza św. w sanktuarium Miłosierdzia Bożego, którą celebrował Ksiądz Arcybiskup przy współudziale ks. prał. Tadeusza Bednarka, proboszcza i kustosza sanktuarium, a zarazem dyrektora KGiLO. W trakcie liturgii polecano opiece Bożej Opatrzności dyrekcję, radę programową oraz słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Druga część inauguracji odbyła się w auli Katolickiego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego, gdzie po powitaniu przez przewodniczącego rady programowej prof. dr. hab. Marka Pawlikowskiego, Metropolita Łódzki wygłosił wykład inauguracyjny pt. „Rola sumienia według Jana Pawła II”.

W roku akademickim 2014/2015 w zajęciach Uniwersytetu Trzeciego Wieku działającego na łódzkim Teofilowie będzie uczestniczyło ponad 200 osób.

Czesława Dresler


Studia dla osób 55+
Wykład pt. „Fryderyk Chopin i jego fenomen”, który wygłosił prof. dr hab. Antoni Wierzbiński, zainaugurował czwarty semestr w Uniwersytecie Trzeciego Wieku Fundacji Katolickiego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Łodzi. Powołując UTW Fundacja spełniła oczekiwania mieszkańców łódzkiego Teofilowa i sąsiednich dzielnic, a także mieszkańców miejscowości położonych w pobliżu Łodzi, którzy nadal pragną rozwijać swoją sprawność intelektualną i psychofizyczną. UTW otwiera przed osobami w wieku 55+ możliwość udziału w procesie edukacyjnym, życiu kulturalnym i społecznym, realizacji osobistych zainteresowań i pasji.

Z myślą o nich system pracy UTW ulega twórczym modyfikacjom. Obecnie wykłady odbywają się nie tylko we wtorki, ale także w czwartki. Zgodnie z sugestiami słuchaczy odbyły się cztery wykłady religijne, trzy z muzyki i tańca, po dwa z psychologii, kultury politycznej i historii, dwa przyrodnicze, zdrowotne oraz techniczne. Z dużym zainteresowaniem słuchano wykładu o Łodzi, a także wykładu poświęconego polszczyźnie, jakiej nie znamy oraz wykładu z prawa cywilnego. Systematycznie odbywały się zajęcia z języka angielskiego w dwóch grupach: podstawowej i średnio zaawansowanej. Powodzeniem cieszyły się zajęcia sportowe, w tym gimnastyka dla seniorów, gimnastyka prozdrowotna, basen i nordic-walking. Jedna z grup ukończyła podstawowy kurs komputerowy.

W ramach integracji międzypokoleniowej i środowiskowej na zajęcia są zapraszani uczniowie szkół oraz osoby zaprzyjaźnione. Kontakty nawiązane z UTW w Zgierzu i Łęczycy umożliwią słuchaczom uczestnictwo w ciekawych wydarzeniach w województwie łódzkim. Dla zainteresowanych będą organizowane wieczory literackie, a także treningi i rozgrywki ping-ponga, szachów, warcabów. Zaangażowanie słuchaczy w budowę pomnika Jana Pawła II zostało zaznaczone wpisem na tablicy pamiątkowej. Kanonizację bł. Jana Pawła II poprzedzą spotkania, które poprowadzi dyrektor ks. prał. Tadeusz Bednarek. Odbędą się one w kolejne poniedziałki marca w godz. 15-17 w Sali Patrona, w budynku Katolickiego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Łodzi, ul. K.K. Baczyńskiego 156.

Nad programem i realizacją wykładów oraz zajęć warsztatowych czuwa Rada Programowa, w skład której wchodzą profesorowie i wykładowcy wyższych uczelni oraz osoby z dużym doświadczeniem w edukacji. Jej przewodniczącym jest prof. dr hab. n. med. Marek Pawlikowski, były rektor Akademii Medycznej w Łodzi. W Radzie zasiadają: ks. prał. Tadeusz Bednarek, dyrektor KGiLO im. Jana Pawła II, prof. dr hab. Piotr Arkuszewski, dr Jerzy Dresler, prof. dr hab. Krystyna Górska, prof. dr hab. Zofia Kiliańska, prof. dr hab. inż. Jan Krysiński, dr Teresa Lesiak, prof. dr hab. Eugeniusz Ponczek, prof. dr hab. inż. Franciszek Rybicki, prof. dr hab. Elżbieta Waszczykowska, prof. dr hab. Antoni Wierzbiński, mgr Jadwiga Wojewoda, prof. dr hab. Jerzy Krzysztof Wranicz, prof. dr hab. inż. Kazimierz Zakrzewski.

Fundacja KGiLO im. Jana Pawła II działa od 1991 r., wspierając najpierw nowo powstałe Liceum, a następnie Gimnazjum im. Jana Pawła II. Od wielu lat prowadzi Szkołę Języków Obcych, kursy przedmiotowe i komputerowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych, a także Specjalistyczną Poradnię Lekarską i Punkt Porad Prawnych. Kolejne dzieło Fundacji – Uniwersytet Trzeciego Wieku – wpisuje się w Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych. Jest również wyrazem stałej troski Kościoła katolickiego w Polsce o osoby, które zakończyły karierę zawodową, ale nadal pragną rozwijać swoją sprawność intelektualną i psychofizyczną.

Duże zainteresowanie, jakie wzbudził nowy UTW, świadczy o tym, że seniorzy chcą i potrafią być ludźmi aktywnymi, pełnymi pasji życia, pragnącymi poszerzać posiadaną wiedzę i umiejętności. Na koniec I semestru liczba wszystkich uczestników UTW wynosiła 173 osoby.

***

Uniwersytet Trzeciego Wieku Fundacji Katolickiego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Łodzi. 91-170 Łódź, ul. K.K. Baczyńskiego 156; tel. 42 613-18-91; e-mail: utw@katolik.edu.pl.

Zapisy we wtorki i czwartki w godz. 15-16 w Ośrodku Sportowym – Łódź, 
ul. Wici 45 p. 106 
oraz w przerwach wykładów. 
Dyrektor UTW – mgr Czesława Dresler, 
wicedyrektor – mgr inż. Teresa Rymarz.

Zaproś znajomych i przyjaciół do udziału w zdobywaniu wiedzy, poszerzaniu własnych umiejętności, poprawianiu sprawności fizycznej.

Henryk Tomczyk 
Zdjęcie: Henryk Tomczyk 
Nazwa: Studia dla osób 55+ 
Podpis: Wykład na rozpoczęcie czwartego semestru wygłosił prof. dr hab. Antoni Wierzbiński


Szanowni Państwo!

W ubiegły czwartek został opublikowany przez Pana Prezydenta Krzysztofa Piątkowskiego program Miejska Karta Seniora.

Miejska Karta Seniora jest to projekt skierowany do osób powyżej 60 roku życia mieszkających na terenie Miasta Łodzi. Seniorzy mogą korzystać z ulg, zniżek, promocji i ofert, które są przygotowane dla nich przez instytucje oraz firmy. Każdy mieszkaniec miasta, który ukończył 60 lat, będzie mógł korzystać z przygotowanych ofert, poprzez okazanie dowodu osobistego, w punktach wskazanych przez partnerów projektu. Wśród już zgłoszonych partnerów znajdują się teatry, kina, restauracje, ośrodki sportowo – rekreacyjne, muzea i wiele innych.

Cały opis wraz z ofertą programu mogą znaleźć Państwo na stronie :
http://seniorzy.uml.lodz.pl/kartaseniora-kategoria-74.html

Z wyrazami szacunku
— 
Wojciech Kosakowski


„Świadectwo wiary w życiu i nauczaniu bł. Jana Pawła II”

Niezłomny świadek Chrystusa

– Dawanie świadectwa o prawdziwym obliczu Boga objawionym w Jezusie Chrystusie było sensem życia i siłą świętości bł. Jana Pawła II – wskazał arcybiskup senior Władysław Ziółek w wykładzie dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku Fundacji Katolickiego Gimnazjum i Liceum im. Jana Pawła II w Łodzi.

Ksiądz Arcybiskup zwrócił uwagę, iż teza ta znajduje potwierdzenie w wielu tekstach  i wystąpieniach Ojca Świętego. Podczas Światowych Dni Młodzieży w Rzymie 16 sierpnia 2000 r. Jan Paweł II mówił: „Chcę wam powiedzieć, że niezachwianie wierzę w Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Tak, wierzę. Obecne życie moje jest życiem z wiary w Syna Bożego, który mnie umiłował i Samego siebie wydał za mnie”. Papież podkreślał, iż wiara, którą wyznaje, nie jest jedynie jego dziełem. Jest ona przede wszystkim dziełem Ducha Świętego, darem Jego łaski. „Bóg obdarza mnie tak, jak i każdego z was Swoim Duchem, abyśmy mówili wierzę, a potem posługuje się nami, byśmy dawali o Nim świadectwo wszędzie na ziemi”.

Homilię wygłoszoną podczas inauguracji swojego pontyfikatu 22 października 1978 r. Jan Paweł II rozpoczął od wyznania wiary, mówiąc za św. Piotrem: „<<Ty Jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego>>. W tych słowach jest wiara Kościoła. Dziś nowy Biskup Rzymu od tego wyznania wiary uroczyście rozpoczyna swoje posługiwanie i misję Piotra.”

Pierwszą encyklikę „Redemptor hominis” zapoczątkował słowami: „Odkupiciel człowieka  Jezus Chrystus jest ośrodkiem wszechświata i historii. Do Niego zwraca się moja myśl, moje serce w tej doniosłej godzinie dziejów, kiedy zbliżamy się do Wielkiego Jubileuszu Roku 2000.” Następnie Papież wyjawia swoje pragnienie, aby jego posługa Biskupa Rzymu, Następcy Piotra Apostoła była związana z tą pierwszą i podstawową prawdą wiary o przyjściu na świat Boga Człowieka.

Wiara Jana Pawła II przejawiała się w jego modlitwie. Cechowało ją zawsze głębokie  skupienie i niezwykła koncentracja. Wystarczy przypomnieć jego obecność na modlitwie w katedrze wawelskiej podczas ostatniej wizyty w Polsce w 2003 r. Nie przeszkadzały mu światła i kamery telewizyjne skierowane na niego, nie stanowili problemu otaczający go liczni kardynałowie i biskupi. Przestał liczyć się czas i program wizyty, zdawał się nie zauważać przynaglających sygnałów. On jakby przebywając w innym świecie pokornie szeptał słowa Psalmu, medytując poszczególne wersy, trwając na rozmowie z Panem. Jan Paweł II zostawił nam również wspaniałe świadectwo dotyczące osobistej adoracji Najświętszego Sakramentu „Ileż razy przeżywałem to doświadczenie i otrzymałem dzięki niemu siłę, pociechę i wsparcie” – mówił o adoracji Jezusa ukrytego pod postacią hostii.

W homilii wygłoszonej na pogrzebie Jana Pawła II przyszły papież Benedykt XVI, a wówczas kard. Joseph Ratzinger powiedział: „Miłość do Chrystusa była najbardziej przemożną siłą w życiu naszego umiłowanego Ojca Świętego. Dzięki temu głębokiemu zakorzenieniu w Chrystusie mógł on dźwigać ciężar, który przerasta siły człowieka, mógł być Pasterzem owczarni Chrystusa, Jego Kościoła Powszechnego”.

Arcybiskup Władysław Ziółek przypomniał też stwierdzenie Soboru Watykańskiego II, że do  powstawania i rozpowszechniania się ateizmu w niemałym stopniu mogą przyczynić się ludzie wierzący, o ile na skutek zaniedbania wychowania w wierze, albo fałszywego wykładu doktryny lub też braków we własnym życiu religijnym, moralnym i społecznym raczej zasłaniają, niż ukazują prawdziwe oblicze Boga i religii. To stwierdzenie zasługuje na głębokie zastanowienie. Przecież i dziś można zaobserwować różne osoby, które określają siebie jako ludzi wierzących, a kierują się zasadami niezgodnymi z nauką Kościoła. Ile zamętu mogą uczynić wierzący, którzy nie zawsze ukazują wiernie oblicze Boga. Dlatego najbardziej przekonującą odpowiedzią na ateizm i obojętność religijną powiada nam Jan Paweł II jest świadectwo o prawdziwym obliczu Boga objawionym w Jezusie Chrystusie.

Tylko ci, którzy żyją w głębokiej więzi z Bogiem, mogą sprawić, by inni ludzie ujrzeli w postępowaniu człowieka wierzącego dobroć Boga i stopniowo poznawali Jego miłosierne oblicze.

***

Uniwersytet Trzeciego Wieku Fundacji Katolickiego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Łodzi. 91-170 Łódź, ul. K. K. Baczyńskiego 156; tel. 42 613-18-91; e-mail: utw@katolik.edu.pl .

Dyrektor – mgr Czesława Dresler, tel. 600-237-127, wicedyrektor – mgr inż. Teresa Rymarz, tel. 692-710-175.

Henryk Tomczyk

Zdjęcie 1: Henryk Tomczyk

Nazwa:     Niezłomny świadek Chrystusa 1

Podpis  1: Abp Władysław Ziółek mówił o miłości Jana Pawła II do Chrystusa

Zdjęcie 2: Henryk Tomczyk

Nazwa:     Niezłomny świadek Chrystusa 2

Podpis  2: Wykład przyjęto gorącymi oklaskami


Uczelnia dla seniorów

Fundacja Katolickiego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Łodzi powołała kolejne swoje dzieło – Uniwersytet Trzeciego Wieku. W ten sposób Fundacja wyszła naprzeciw potrzebom mieszkańców łódzkiego Teofilowa i sąsiednich dzielnic, a także miast położonych w pobliżu Łodzi: Aleksandrowa, Konstantynowa, Zgierza, Ozorkowa, Pabianic i innych.

Rok akademicki zainaugurowała Msza św., którą w sanktuarium Miłosierdzia Bożego sprawował bp Ireneusz Pękalski. Modlono się za słuchaczy, organizatorów i wykładowców UTW, by Bóg błogosławił ich planom i aspiracjom. Witając zgromadzonych proboszcz i kustosz sanktuarium ks. prał. Tadeusz Bednarek życzył im, by zadanie, które podejmują, objęła Boża moc i światło Ducha Świętego.

Niewiedza ogranicza

W kazaniu bp Pękalski podkreślił, iż niewiedza bardzo ogranicza człowieka, a wynikająca z niej ignorancja sprawia, że człowiek może być łatwo manipulowany przez innych. Bardzo ważną sprawą jest zatem poznawanie prawdy o świecie, w którym żyjemy i o nas samych. Jan Paweł II stwierdził: „Ten, kto poszukuje prawdy, pragnie ją zdobyć, to nawet jeśli o tym nie wie, szuka Boga.” Mówiąc o rozpoczętym Roku Wiary przypomniał, że Rok Wiary miał już w Kościele katolickim miejsce. Było to w bardzo burzliwym czasie dla Europy, w 1968 r. Rozpoczynały się wówczas takie ruchy, zmiany, które nazywamy rewolucją. Na paryskiej Sorbonie, jednym z najstarszych uniwersytetów w Europie, pojawiły się hasła: „Zabrania się zabraniać” czy „Boga nie ma – Ty jesteś Bogiem”. To, co się rozpoczęło w 1968 r. we Francji, przeniosło się na Europę i trwa do dzisiaj. Te dwa hasła są nadal aktualne w wielu środowiskach i na łamach licznych mediów. Ich niebezpieczne oddziaływanie można dostrzec na różnych płaszczyznach życia. Na ekrany polskich kin wszedł film pt. „Jesteś Bogiem”. Opowiada o młodym człowieku, raperze, zwolenniku hip-hopu. Już tekst piosenki, która jest motywem przewodnim filmu, budzi przerażenie wulgaryzmami, które podobno fascynują młodzież. Młody bohater filmu już nie żyje. Popełnił samobójstwo. To, co głosił innym i co było treścią jego życia  doprowadziło go do samobójstwa.

Na zakończenie bp Pękalski podkreślił, że prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś nauczyć o świecie, o sobie, o Bogu. Niewątpliwie warto być wielkim przez wiedzę, którą się zdobywa, ale także przez swoje życie.

Po Mszy św. Ryszard Bonisławski, dyrektor Centrum Informacji Turystycznej, wygłosił wykład inauguracyjny. Poświęcił go historii najważniejszych łódzkich świątyń i niektórych najstarszych obiektów użyteczności publicznej.

Na rzecz aktywności i rozwoju

Przygotowania do stworzenia nowego Uniwersytetu Trzeciego Wieku rozpoczęto od przeprowadzenia ankiety. Jej wyniki dotyczące zainteresowań potencjalnych słuchaczy pozwoliły na ustalenie tematyki wykładów i zajęć integracyjnych pierwszego semestru roku akademickiego 2012/2013. Obejmują one zagadnienia związane z historią oraz kulturą Łodzi i regionu, a także wiedzą na temat zdrowia, prawidłowego stylu życia i żywienia osób w wieku 55+. Poszerzą również ich zasób wiadomości z zakresu religii, ekonomii, psychologii. Zaplanowane są zajęcia integracyjne i warsztatowe poświęcone kulturze fizycznej, informatyce oraz znajomości języka angielskiego i niemieckiego.

Nad programem i realizacją zajęć czuwa szesnastoosobowa Rada Programowa, w skład, której wchodzą profesorowie i wykładowcy wyższych uczelni oraz osoby z dużym doświadczeniem w edukacji. W Radzie zasiada m.in. ks. prał. Tadeusz Bednarek, dyrektor KG i LO im. Jana Pawła II. Jej przewodniczącym jest prof. dr hab. med. Marek Pawlikowski, prezes Fundacji Katolickiego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II, były rektor Akademii Medycznej w Łodzi. Warto przypomnieć, że Fundacja działa od 1991 r. wspierając najpierw nowo powstałe Liceum a następnie Gimnazjum im. Jana Pawła II. Od wielu lat prowadzi Szkołę Języków Obcych, kursy przedmiotowe i komputerowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych, a także Specjalistyczną Poradnię Lekarską i Punkt Porad Prawnych. Kolejne dzieło Fundacji – Uniwersytet Trzeciego Wieku – wpisuje się w Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych. Jest również pięknym wyrazem stałej troski Kościoła katolickiego w Polsce o osoby, które zakończyły karierę zawodową, ale nadal pragną rozwijać swoją sprawność intelektualną i psychofizyczną. UTW otwiera przed osobami starszymi możliwość udziału w procesie edukacyjnym, życiu kulturalnym i społecznym, realizacji osobistych zainteresowań i pasji.

Pomost między seniorami a młodymi

„Idea powołania i funkcjonowania UTW na Teofilowie to bardzo interesujące przedsięwzięcie. Inicjatywa stworzy szansę integracji grupy chętnych osób, które chcą swój wolny czas spędzić inaczej niż dotychczas. Ten czas można wykorzystać na pogłębienie wiedzy, refleksję nad życiem, poznanie nowych ciekawych ludzi, zawarcie nowych kontaktów i przyjaźni oraz spędzenie kilku godzin w miesiącu w miłej, przyjaznej atmosferze” – napisała w Biuletynie przygotowanym na rozpoczęcie pierwszego semestru prof. dr hab. Zofia M. Kiliańska.

Duże zainteresowanie, jakie wzbudził nowy UTW, świadczy o tym, że seniorzy chcą i potrafią być ludźmi aktywnymi, pełnymi pasji życia, pragnącymi poszerzać posiadany potencjał wiedzy i umiejętności, którym mogą dzielić się z młodszym pokoleniem.

Dane kontaktowe:

Uniwersytet Trzeciego Wieku Fundacji Katolickiego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Łodzi. 91-170 Łódź, ul. K. K. Baczyńskiego 156; tel. 42 613-18-91; e-mail: utw@katolik.edu.pl .

Dyrektor – mgr Czesława Dresler, tel. 600-237-127, wicedyrektor – mgr inż. Teresa Rymarz, tel. 692-710-175.

Henryk Tomczyk
TK NIEDZIELA


Nie wszyscy zdajemy sobie sprawę, że w ciągu ostatniego stulecia życie ludzkie przedłużyło się średnio o  około ćwierć wieku. Zarazem opóźnił się próg starości. Na przełomie XIX i XX wieku ludzi „około pięćdziesiątki” traktowano jako starych. Wiem to oczywiście nie z własnych wspomnień, lecz z uważnej lektury książek w tym czasie pisanych, w których nieraz czytałem o pięćdziesięcioletnich starcach lub staruszkach. Kiedy rozpoczynałem przed  sześćdziesięciu laty studia lekarskie, wielkim powodzeniem cieszył się podręcznik pod tytułem „Pacjent po czterdziestce”. Dziś pacjent po czterdziestce jest traktowany jak każdy inny. O ile opóźnił się próg starości? To trudno wyznaczyć, granica jest nieostra. Zależy od naszej indywidualnej umysłowej 
i fizycznej sprawności.

Ale jest rzeczą oczywistą, że każdy   z nas chce – a przynajmniej  powinien dążyć do tego, by trzecią cześć swojego życia przeżyć aktywnie 
i ciekawie.

Prof. dr hab. Marek Pawlikowski
Przewodniczący Rady Programowej UTW

Pojęcie „uniwersytet” z łac. universitas, universitatis „ogół” odnosi się do najstarszego, podstawowego typu europejskiej wyższej uczelni łączącej funkcje dydaktyczne  i badawcze z prawem nadawania stopni, tytułów i godności naukowych. W wymiarze instytucjonalnym jest to korporacja ludzi nauki o charakterze opiniodawczym.

Ksiądz profesor Józef Tischner postrzega rolę uniwersytetów – ludzi nauki w życiu społecznym – w dialogu między mistrzem – uczniem, szerzej społeczeństwem i państwem instytucjonalnie odpowiedzialnym za tworzenie warunków do dialogu (J. Tischner, Etyka solidarności, 
§ Nauka, Kraków, 2000, s. 42).

Znaczący wkład w wymianę myśli wnoszą uniwersytety powszechne, uniwersytety trzeciego wieku, których zadaniem jest popularyzacja wiedzy poprzez wykłady ujęte w cykle i luźne odczyty, organizowanie zajęć warsztatowych, samokształcenia a także rozwijanie wszelkiej aktywności kulturalnej.

Sprzyjające warunki dla powyższych instytucji oświatowych tworzą organizacje kulturalne, stowarzyszenia naukowe a także renomowane szkoły niższego stopnia.

Powołanie  Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Fundacji Szkół im. Jana Pawła II   w Łodzi na Teofilowie  wpisuje się w nurt aktywnej i pięknej działalności integracyjnej młodego i starszego pokolenia.

Prof. dr hab. Sławomir Gala

Idea powołania i funkcjonowania UTW na Teofilowie to bardzo interesujące przedsięwzięcie. Powyższa inicjatywa stworzy szansę integracji grupy chętnych osób, które chcą swój wolny czas spędzić inaczej niż dotychczas. Ten czas można wykorzystać na pogłębienie wiedzy, refleksje  nad życiem, poznanie nowych  i ciekawych ludzi, zawarcie  nowych kontaktów        i przyjaźni oraz spędzić kilka godzin w miesiącu w miłej, przyjaznej atmosferze.

Prof. dr hab. Zofia M. Kiliańska

Uważam, że organizacja UTW w tak perfekcyjnie prowadzonym obiekcie katolickim zasługuje na najwyższe uznanie. To nie tylko rozwijanie aktywności intelektualnej, ale także integracja środowiska, które szczególnie w jesieni życia potrzebuje duchowego wsparcia i zainteresowania. RAZEM łatwiej ustrzec się przed samotnością, depresją i chorobą.

Prof. dr hab. Krystyna  Górska

Żyjemy w czasach, w których ogromną rolę odgrywają  media informacyjne  w  kształtowaniu poglądów  społeczeństwa. Praktyka dowodzi, że w zależności od tego komu służą, lansują poglądy mocodawców. Chcemy, aby potrzeby  intelektualne katolików były przekazywane w duchu prawdy i nauki społecznej Kościoła. Mam nadzieję, że tę powinność wypełni, chociaż częściowo, zaczynający swoją działalność Uniwersytet Trzeciego Wieku przy  Fundacji Katolickiego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego  
im. Jana Pawła II  na Teofilowie.

Prof. dr hab. inż. Kazimierz Zakrzewski

Serdecznie witam słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku i zapraszam 
do uczestnictwa w proponowanych wykładach i zajęciach integracyjnych.

Ks. prałat mgr Tadeusz Bednarek
Proboszcz parafii pw. Miłosierdzia Bożego

Dyrektor Katolickiego Gimnazjum 
i Liceum Ogólnokształcącego 
im. Jana Pawła II w Łodzi.