UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKUProsimy o wpłaty semestralne,
w miarę możliwości nie w sekretariacie,
lecz na konto

Fundacja ZSK
95 1140 2004 0000 3102 7908 3609
Tytułem — należy wpisać
imię i nazwisko, semestr…i rok